velikost textu

Redukční diety z pohledu dospívajících z vybraných škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Redukční diety z pohledu dospívajících z vybraných škol
Název v angličtině:
Reducing diets by adolescents from chosen schools
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Andrea Řezníčková
Vedoucí:
Ing. Alena Váchová
Oponent:
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Id práce:
211720
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Chemie se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B CH-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dieta, dospívající, moderní způsoby stravování, zdravá výživa,
Klíčová slova v angličtině:
diet, toonage, modern dining methods, healthy food
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Andrea Řezníčková 2.17 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Alena Váchová 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 289 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 153 kB