velikost textu

Filozofie dějin Oswalda Spenglera

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Filozofie dějin Oswalda Spenglera
Název v angličtině:
Oswald Spengler´s Philosophy of History
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marie Ciburová
Vedoucí:
Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Oponent:
Mgr. David Rybák, Ph.D.
Id práce:
211714
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
civilizace, cyklické pojetí dějin, filozofie dějin, historický pesimismus, kultura, morfologické pojetí dějin, Oswald Spengler, sociální dynamika, zánik, západní společnost, změna
Klíčová slova v angličtině:
civilization, social cycle theory, philosophy of history, historical pessimism, culture, morphological conception of history, Oswald Spengler, social dynamics, decline, western society, change
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Ciburová 614 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michael Hauser, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. David Rybák, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 152 kB