velikost textu

Konstrukce životních příběhů současných osmdesátnic v pečovatelském domě ve středočeském městě X

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konstrukce životních příběhů současných osmdesátnic v pečovatelském domě ve středočeském městě X
Název v angličtině:
Life stories constructions of current 80 years old women in nurcing home in Central Bohemian Town X
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vendula Čajanová
Vedoucí:
doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
Oponent:
Mgr. Jiří Hlaváček
Id práce:
211692
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
životní příběhy; osmdesátileté ženy, orální historie
Klíčová slova v angličtině:
life stories; eighty years old women, oral history
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vendula Čajanová 830 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Vendula Čajanová 959 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc. 349 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Hlaváček 468 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 152 kB