velikost textu

Alternativa výukových metod barvení vlasů pro obory vzdělávání Kadeřník a Vlasová kosmetika

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Alternativa výukových metod barvení vlasů pro obory vzdělávání Kadeřník a Vlasová kosmetika
Název v angličtině:
Alternative Teaching Methods of Hair Colouring for the Hairdressing and Hair Cosmetics Studies
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Svobodová
Vedoucí:
PhDr. Helena Marinková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Id práce:
211591
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (B U-PVOV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kadeřník, technologie, technologický postup, vlas, praktické vyučování, oxidační barva, barva tón v tónu, pigment, pracovní pomůcky
Klíčová slova v angličtině:
hairdresser, technology, technological process, hair, teaching of practical subject, oxidation color, semi permanent color, pigments, working equipment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Svobodová 874 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Helena Marinková, Ph.D. 456 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 297 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 152 kB