text size

Analýza marketingových strategií lékáren

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Analýza marketingových strategií lékáren
Titile (in english):
Analysis of Marketing Strategies of Pharmacies
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Jitka Mikulcová
Supervisor:
Mgr. Jan Kostřiba
Opponent:
PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
Thesis Id:
211541
Faculty:
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové (FaF)
Department:
Department of Social and Clinical Pharmacy (16-16220)
Study programm:
Pharmacy (M5206)
Study branch:
Pharmacy (FAR)
Degree granted:
PharmDr.
Defence date:
05/06/2019
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
marketing ve farmacii, reklama, léková politika, spotřeba léčiv, výdaje na léčiva
Keywords:
marketing in pharmacy, advertising, drug policy, drug consumption, drug expenditure
Abstract (in czech):
Abstrakt Teoretická část diplomové práce definuje základní pojmy z oblasti marketingu a poskytuje celkový přehled marketingových strategií. Dále pojednává o významu marketingu ve zdravotnictví a popisuje možnosti využití internetových technologií širokou veřejností ke kontaktu s odbornými zdravotnickými pracovníky a k získávání informací z oblasti zdravovědy. Praktická část práce pomocí dotazníkového šetření analyzuje názor pacientů na marketingové aktivity lékáren a důležitost prezentace lékáren na internetu. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím vybraných webových a facebookových stránek a osobně přímo v malé neřetězcové lékárně v Berouně. V rámci praktické části také proběhla experimentální reklamní kampaň berounské lékárny zaměřená na tvorbu propagačních materiálů a realizaci internetové komunikace. Výsledky práce dokazují, že mnoho pacientů a klientů lékáren hodnotí jejich marketingové aktivity kladně. Byl zaznamenán i pozitivní trend využívání webových stránek lékáren, případně jejich stránek na sociálních sítích. Klíčová slova: marketing, zdravotnictví, veřejná lékárna, internet, sociální sítě, Česká republika
Abstract:
Abstract The theoretical part of this diploma thesis defines basic terms related to the marketing and gives a general overview of marketing strategies. It also evaluates the importance of marketing in public health services and describes possibilities of internet health technologies that patients use for the contact with health professionals and getting information about health. The practical part analyzes patients’ opinion on pharmacy marketing practice and importance of internet communication. Data were collected via the questionnaire survey among the users of internet and Facebook and customers in one independent community pharmacy in Beroun. Practical part also refers about the experimental marketing campaign that was performed in the pharmacy in Beroun and that focused on the creating promotion materials and technologies of internet communication. According to results, many patients appreciate marketing activities of community pharmacies. There is also noticeable a positive trend of using the web sites and social media to connect with the community pharmacy. Key words: marketing, healthcare, community pharmacy, internet, social media, the Czech Republic
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jitka Mikulcová 8.47 MB
Download Abstract in czech Mgr. Jitka Mikulcová 56 kB
Download Abstract in english Mgr. Jitka Mikulcová 60 kB
Download Supervisor's review Mgr. Jan Kostřiba 273 kB
Download Opponent's review PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. 278 kB
Download Defence's report 284 kB