velikost textu

Vlivy působící na kulturní posvěcení autorů a jejich děl ukázané na příkladu ceny Magnesia Litera

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vlivy působící na kulturní posvěcení autorů a jejich děl ukázané na příkladu ceny Magnesia Litera
Název v angličtině:
Influence on the cultural recognition of Literature and writers on the example of the Magnesia Litera Awards
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Václavíková
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček
Oponent:
Mgr. Hedvika Novotná
Id práce:
211537
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Literární cena, ocenění, posvěcení, kniha, kultura, kulturní průmysl, Magnesia Litera
Klíčová slova v angličtině:
Literary prize, awards, consecration, book, culture, culture industry, Magnesia Litera
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Václavíková 1.06 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hedvika Novotná 632 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček 152 kB