velikost textu

Každodennost renesančního aristokrata pohledem Václava Budovce z Budova

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Každodennost renesančního aristokrata pohledem Václava Budovce z Budova
Název v angličtině:
The everyday life of the Reneissance aristocrat from the view of Václav Budovec of Budov
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kateřina Bešíková
Vedoucí:
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Oponent:
PhDr. Milan Buben, Ph.D.
Id práce:
211534
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (BDE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Václav Budovec z Budova, raný novověk, každodennost, aristokracie, úvěrové podnikání, kariéra, kavalírské cesty, manželství
Klíčová slova v angličtině:
Václav Budovec of Budov, early modern period, everyday life, aristocracy, credit business, career, grand tours, marriage
Abstrakt:
Anotace Práce si klade za cíl přiblížit každodennost aristokrata v raném novověku, na příkladu osudů Václava Budovce z Budova. Zároveň chce uceleně pojednat o jeho životě a přinést o něm dosud neznámá fakta. Nejprve budou krátce nastíněny základní biografické údaje. Následně se hlouběji zaměřím na jednotlivé aspekty každodenního života aristokrata jako je výchova, vzdělání, kavalírské cesty, svatba a manželství, kariéra, majetek a úvěrové podnikání, pojetí volného času a v neposlední řadě vnímání smrti.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the bachelor thesis is to describe the everyday life of an aristocrat in the early modern period, focusing on the fate of Václav Budovec of Budov as an example. It intends to explore his life and reveal any yet unknown facts about him. Firstly, the basic biografic infomation will be shortly outlined. Deeper attention to each one of the aspects of aristocrat life is going to be brought in the main part of the thesis with protruding concentration on his education, grand tours, wedding and marriage, career, property and credit business, conception of leisure and lastly perception of death.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Bešíková 4.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Bešíková 33 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Bešíková 33 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 220 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Milan Buben, Ph.D. 762 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 153 kB