velikost textu

Tělo jako motiv i způsob narace v současné české próze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tělo jako motiv i způsob narace v současné české próze
Název v angličtině:
The Body as a Motif and/or Narrative Mode in Contemporary Czech Prose Fiction
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Hana Kovaříková
Vedoucí:
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Oponent:
Mgr. Andrea Králíková
Id práce:
211505
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Komparatistika (KOM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tělo|narace|současná česká próza
Klíčová slova v angličtině:
The body|narrative|contemporary Czech prose fiction
Abstrakt:
Bc. Hana Kovaříková, Praha 2019 Tělo jako motiv i způsob narace v současné české próze Anotace Diplomová práce se snaží postihnout motiv těla a jeho vliv na naraci prostřednictvím čtyř vybraných titulů české prózy z let 2009-2019. Interpretační analýzou vykresluje motiv těla obklopeného živly, těla v příbuzenských vztazích a těla skládaného z fragmentů. Závěr práce shrnuje vytyčené archetypy postav založené na tělesné ukotvenosti ve vyprávění a tím vystihuje tendence současné české prozaické tvorby v motivu tělesnosti.
Abstract v angličtině:
Bc. Hana Kovaříková, Prague 2019 The Body as a Motif and/or Narrative Mode in Contemporary Czech Prose Fiction Annotation The diploma thesis makes efforts to capture the motive of human body and its influence on the form of narration utilizing four selected titles of Czech prose from 2009-2019. By means of interpretative analysis, the text of the thesis depicts the motives of bodies surrounded by nature elements, situated in kinship or composed of isolated fragments. The conclusion of the thesis summarizes the designated archetypes of literary characters based on physical infusing into the narration, and thus expresses the tendencies of contemporary Czech prose in the motive of corporeality.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Kovaříková 954 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Kovaříková 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Kovaříková 145 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 627 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Andrea Králíková 282 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. 152 kB