velikost textu

Vybrané časopisecké texty Růženy Jesenské – edice a komentář

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané časopisecké texty Růženy Jesenské – edice a komentář
Název v angličtině:
Selected journal texts by Růžena Jesenská – Edition and commentary
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Nejtková
Vedoucí:
PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Oponent:
PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Id práce:
211485
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (UCSS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Růžena Jesenská|časopisecké texty|kritiky|vzpomínky|povídky|ediční příprava|komentář|ediční řešení
Klíčová slova v angličtině:
Růžena Jesenská|journal texts|critics|reminiscences|stories|editorial preparation|commentary|editing solution
Abstrakt:
Abstrakt Cílem předkládané práce je přinést výbor z časopiseckých textů Růženy Jesenské, soustředěný zejména na období mezi lety 1910–1930. Součástí této práce je vedle výboru také kompletní ediční zpráva a komentář. Práce také reflektuje dobový kontext a kontext tvorby Růženy Jesenské, vztahuje vybrané texty k výrazným uměleckým textům autorky (např. Mimo svět, Z nepřístupných zahrad).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Nejtková 2.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Nejtková 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Nejtková 132 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Vaněk, CSc. 281 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Luboš Merhaut, CSc. 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. 152 kB