text size

Použití lokálních postpozic v současné finštině

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Použití lokálních postpozic v současné finštině
Titile (in english):
The Use of Local Postpositions in Contemporary Finnish
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Kateřina Jagošová
Supervisor:
Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Michal Kovář
Thesis Id:
211474
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Study programm:
Philology (B7310)
Study branch:
Finnish Studies — Swedish Studies (SUO SW)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
05/09/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
finština|lokální postpozice|korpusová analýza
Keywords:
Finnish|local postpositions|corpus analysis
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá použitím lokálních postpozic v současné finštině. Postpozice jsou neohebná, případně pouze částečně ohebná slova stojící na pomezí několika slovních druhů. Podle významu se dělí do několika skupin, z nichž nejobsáhlejší jsou postpozice lokální, které jsou předmětem této práce. První část práce se věnuje vymezení slovního druhu, původu a funkci postpozic s důrazem na postpozice lokální. Druhá část práce se zaměřuje na výskyt vybraných lokálních postpozic obsazujících všech šest lokálních pádů v korpusu InterCorp. Na závěr jsou hlubší analýze podrobeny postpozice se základem sisä-. Klíčová slova: finština, lokální postpozice, korpusová analýza
Abstract:
ABSTRACT This bachelor thesis deals with the use of local postpositions in contemporary Finnish. Postpositions are words without inflection or only partly inflected words which lay in-between several parts of speech. They are divided into groups according to their semantic meaning. The biggest group is local postpositions which are also subject of this thesis. The first part examines the definition of postpositions, their origin, and function with emphasis on local postpositions. The second part of this thesis focuses on the occurrence of selected local postpositions with all six local cases in the InterCorp corpus. The last part of this thesis examines sisä- postpositions in detail. Key words: Finnish, local postpositions, corpus analysis
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Kateřina Jagošová 621 kB
Download Attachment to the thesis Bc. Kateřina Jagošová 157 kB
Download Abstract in czech Bc. Kateřina Jagošová 83 kB
Download Abstract in english Bc. Kateřina Jagošová 80 kB
Download Supervisor's review Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. 73 kB
Download Opponent's review Mgr. Michal Kovář 335 kB
Download Defence's report prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 153 kB