velikost textu

Comparison of EU's and ASEAN's counterterrorism efforts

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Comparison of EU's and ASEAN's counterterrorism efforts
Název v češtině:
Komparace opatření v boji proti terorismu EU a ASEAN
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Natalia Massita
Vedoucí:
doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.
Oponent:
doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Id práce:
211473
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (MAIN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Counter-Terrorism, Terrorism, EU, ASEAN
Klíčová slova v angličtině:
Counter-Terrorism, Terrorism, EU, ASEAN
Abstract v angličtině:
Inthepastdecade,thepoliticalworldhasseenashiftontheglobalinstitutionsstrategies onthefightagainstterrorism.Theaftermathofthe9/11launchedanunprecedentedfear overterroristorganizationsanddemandedimmediateactionsfromgloballeaders.Inthis scenario,thecooperationamongglobalinstitutionsbecamenecessaryinordertoformulate politicalstrategiesforcounter-terrorismactions.Therefore,thisresearchexploreshowthe EUandASEANformulatetheirpoliciesinthefightagainstterrorismwithamainfocuson thecomparativeanalysisbetweenthesetwoorganizations.Thethesiswillaimtoanalyze thelegalandtheorganizationalstructureinordertounderstandthemaingapsandthe developmentsthatEUandASEANacquiredbytheircounter-terrorismmeasures. Structurally,firstsomehistoricalbackgroundonterrorismandontheagendaofthe institutionswillbeprovidedinordertogivesomebasicknowledgeonthematter.Second, theauthorwilldescribetheeffortsfulfilledbythecounter-terrorismagendaandfinally,a comparativeanalysiswillbeconductedforabroaderunderstandingofthepoliciestofight terroristgroups.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Natalia Massita 1.39 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Natalia Massita 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. 346 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D. 152 kB