velikost textu

Orientalismus v Bushově administrativě a jeho vliv na vojenskou intervenci v Iráku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Orientalismus v Bushově administrativě a jeho vliv na vojenskou intervenci v Iráku
Název v angličtině:
Orientalism in Bush administration and its influence over military intervention in Iraq
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martin Vinš
Vedoucí:
Zora Hesová, M.A.
Oponent:
PhDr. Ondřej Slačálek
Id práce:
211467
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politické teorie (PT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
orientalismus|diskurzivní analýza|Cheney|Bush|Powell|intervence|Irák|Husajn|terorismus
Klíčová slova v angličtině:
orientalism|discursive analysis|Cheney|Bush|Powell|intervention|Iraq|Hussein|terrorism
Abstrakt:
Orientalismus Bushovy administrativy a jeho vliv na vojenskou intervenci v Iráku Abstrakt Diplomová práce se zabývá přítomností orientalistických prvků v Bushově administrativě a jejich vlivem na ospravedlnění a uskutečnění vojenské intervence v Iráku. Těmito prvky jsou orientalistická konstrukce identit, civilizační mise, koncept orientálního muslima a koncept orientální ženy. Za tímto účelem byly sestaveny 3 výzkumné otázky: 1) Jak byla pro účely ospravedlnění vojenské intervence v Iráku konstruována identita Iráku? 2) Jak byla pro účely ospravedlnění vojenské intervence v Iráku konstruována identita Spojených států? 3) Objevují se a případně jakou podobu a vliv měly typické orientalistické prvky týkající se muslimů, orientální ženy a civilizační mise při ospravedlnění vojenské intervence v Iráku? Za účelem zodpovězení výzkumné otázky jsou v práci za pomoci Faircloughova třírozměrného modelu kritické diskurzivní analýzy analyzovány oficiální výroky 3 klíčových představitelů Bushovy administrativy (G. W. Bush, D. Cheney, C. L Powell). Analýza je časově ohraničena obdobím od uskutečnění teroristických útoků z 11. září 2001 do samotného provedení vojenské intervence v Iráku dne 20. března 2003. Za pomoci CDA byla identifikována přítomnost orientalistické konstrukce identit a civilizační mise. Klasický prvek orientálního muslima se v analyzovaných proslovech objevoval pouze částečně. I když nelze říci, že by administrativa oficiálně pracovala s klasickou orientalistickou muslimskou identitou, i přes akcentaci opaku Bushova administrativa implicitně spojila islám s terorismem. Orientalistický prvek v podobě orientální ženy se během ospravedlnění vojenské intervence v Iráku neobjevil. Klíčová slova: orientalismus, diskurzivní analýza, Cheney, Bush, Powell, intervence, Irák, Husajn, terorismus
Abstract v angličtině:
Orientalism in Bush administration and its influence over military intervention in Iraq Abstract Master´s thesis focuses on the presence of orientalist elements in the Bush administration and their influence over the justification and execution of the military intervention in Iraq. These elements are orientalist construction of identities, civilizational mission, concept of oriental Muslim and concept of oriental woman. For this purpose, three research questions were formulated. 1) How the identity of Iraq was constructed to justify the intervention? 2) How the identity of USA was constructed to justify the intervention 3) Whether the Bush administration carried elements of orientalism, how did they present themselves and what amount of influence did they have over justification and execution of the military intervention in Iraq? The Fairclough three-dimensional model of critical discursive analysis was chosen in order to answer research questions. Analysis was focused on official speeches of three key representatives of Bush administration (G.W. Bush, D. Cheney, C. Powell) within the time period from the terrorist attacks on September 11th 2001 until the actual military intervention to Iraq on March 20th 2003. Based on the analysis the presence of orientalist construction of identities and civilizational mission were identified. Research also showed that element of oriental Muslim was in the justification of the intervention present only partially. It cannot be said that the administration officially worked with the classical concept of oriental but despite administration claims to the contrary Bush administration implicitly merged Islam with terrorism. Orientalist element of oriental woman did not occur during the justification of military intervention in Iraq. Keywords: orientalism, discursive analysis, Cheney, Bush, Powell, intervention, Iraq, Hussein, terrorism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Vinš 1013 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Vinš 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Vinš 121 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Zora Hesová, M.A. 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ondřej Slačálek 645 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Dr. Pavel Barša, M.A. 152 kB