velikost textu

Internet, sociální sítě a rizika s nimi spojená pro děti staršího školního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Internet, sociální sítě a rizika s nimi spojená pro děti staršího školního věku
Název v angličtině:
The internet, social networks and the risks associated with them for older school aged children
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kateřina Menclová
Vedoucí:
Ing. Alena Váchová
Oponent:
PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Id práce:
211466
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
internet, prevence, rizikové chování, sociální sítě
Klíčová slova v angličtině:
internet, prevention, risk behavior, social networks
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Menclová 4.26 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Alena Váchová 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. 292 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 153 kB