velikost textu

The body in the palliative care context: an etnographic study

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The body in the palliative care context: an etnographic study
Název v češtině:
Tělo v kontextu paliativní péče: Etnografická studie
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Caterina Vaccari
Vedoucí:
Mgr. Alžběta Wolfová
Oponent:
Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
Id práce:
211462
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV AJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
paliativní péče,tělo,umírání, hygiena,‘bounded body’, ‘unbounded body’
Klíčová slova v angličtině:
palliative care, body, dying, hygiene practices, ‘bounded body’, ‘unbounded body’
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Caterina Vaccari 957 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Alžběta Wolfová 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D. 218 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček 151 kB