velikost textu

Demand Management in Smart Grids

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Demand Management in Smart Grids
Název v češtině:
Řízení spotřeby v chytrých energetických sítích
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. František Nesveda
Vedoucí:
Mgr. Martin Pilát, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Milan Vlach, DrSc.
Id práce:
211434
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Program studia:
Informatika (N1801)
Obor studia:
Umělá inteligence (IUI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
řízení spotřeby, chytré sítě, optimalizace
Klíčová slova v angličtině:
demand management, smart grid, optimization
Abstrakt:
S prudkým osvojováním elektromobilů a vzrůstem výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů se zvyšuje důležitost inteligentního řízení spotřeby elektřiny na úrovni domác- ností. Současné k tomu používané algoritmy mají negativní dopady na soukromí odběra- telů a soustředí se pouze na řízení nabíjení elektromobilů, a ignorují ostatní spotřebiče. V této práci představujeme decentralizovaný algoritmus navržený na řízení spotřeby růz- ných druhů domácích spotřebičů spolu s nabíjením elektromobilů, který zároveň zacho- vává soukromí spotřebitelů. Také představujeme simulátor chytré sítě, který umožňuje vyhodnotit efektivitu našeho algoritmu, spolu s výsledky simulace modelu elektrické sítě státu Texas. 1
Abstract v angličtině:
With the rapid adoption of electric vehicles and the rise of power generation from re- newable sources, intelligent management of power demand on a household level is gaining importance. Current algorithms used for that purpose have negative privacy implications and focus only on controlling the charging of electric vehicles while ignoring other ap- pliances. We describe a decentralized algorithm designed to control the power demand of different types of household appliances along with the charging of electric vehicles while preserving the privacy of the subscribers. We also present a smart grid simulator to evaluate the algorithm’s effectiveness along with results of simulating a scale model of the power grid of the state of Texas. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. František Nesveda 1.94 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. František Nesveda 1.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. František Nesveda 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. František Nesveda 37 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Pilát, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Milan Vlach, DrSc. 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. 152 kB