velikost textu

Analýza čínské protipovstalecké strategie v Sin-ťiangu mezi lety 2008 a 2018

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza čínské protipovstalecké strategie v Sin-ťiangu mezi lety 2008 a 2018
Název v angličtině:
Chinese Counterinsurgency Strategy in Xinjiang from 2008 to 2018
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Adam Englund
Vedoucí:
Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D.
Oponent:
Bc. Aleš Karmazin, M.Sc. et M.Sc.(Econ)
Id práce:
211376
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sin-ťiang; Čínská lidová republika; Ujgurové; povstalectví; povstání; protipovstalecký boj; terorismus;
Klíčová slova v angličtině:
Sin-Tiang, China, Uigurs, insurgency, counterinsurgency, terrorism
Abstrakt:
Anotace Předkládaná diplomová práce pojednává o čínské protipovstalecké strategii v Sin-ťiangu s důrazem na aktuální stav a vývoj. Studovaný fenomén je nahlížen optikou konceptu „tří pilířů“ protipovstaleckého teoretika Davida Kilcullena. Práce stručně charakterizuje fenomén povstalectví a protipovstaleckého boje, zvláštní pozornost je věnována protipovstaleckému boji vedeném autokratickými režimy. Práce rovněž nabízí ucelený souhrn geografických podmínek Sin-ťiangu a jeho historického a demografického vývoje. Skrze aplikaci uvedeného modelu práce identifikuje základní rysy čínské protipovstalecké strategie.
Abstract v angličtině:
Annotation This master thesis deals with the Chinese counterinsurgency strategy in Xinjiang with particular attention paid to current situation and latest development. The studied phenomenon is explored using the „Three Pillars“ framework authored by the counterinsurgency theorist David Kilcullen. The study concisely presents the concept of insurgency and counterinsurgency with special prominence given to counterinsurgency led by autocratic regimes. The thesis also presents the reader with a comprehensive of Xinjiang’s geographic conditions as well as its historical and demographic development. By using the abovementioned framework, the thesis identifies basic characteristics of Chinese counterinsurgency strategy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Englund 925 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Englund 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Englund 198 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D. 548 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Aleš Karmazin, M.Sc. et M.Sc.(Econ) 343 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. 152 kB