velikost textu

Vyjednávání porodu a porodního vědění: etnografie jedné české porodnice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vyjednávání porodu a porodního vědění: etnografie jedné české porodnice
Název v angličtině:
Negotiating labour and birth and knowledge about birth: an ethnography of one Czech maternity ward
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marie Hintnausová
Vedoucí:
Mgr. Alžběta Wolfová
Oponent:
Mgr. Hedvika Novotná
Id práce:
211374
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
porod, porodnice, etnografie porodnice, autoritativní vědění, porodní vědění
Klíčová slova v angličtině:
childbirth, maternity hospital, ethnography of a maternity ward, authoritative knowledge, birth knowledge
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Hintnausová 892 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Alžběta Wolfová 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hedvika Novotná 522 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček 152 kB