velikost textu

Předpoklady a souvislosti pálení knih v současném Rusku a ruskojazyčných komunitách na východě Ukrajiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Předpoklady a souvislosti pálení knih v současném Rusku a ruskojazyčných komunitách na východě Ukrajiny
Název v angličtině:
Assumptions and context of burning books in today's Russia and in Russian-speaking communities in eastern Ukraine
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Marián Ort
Vedoucí:
doc. Dr. Tomáš Glanc
Oponent:
PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
Id práce:
211372
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pálení knih|pravoslavná církev|knihovny|Krym|Ideologie|Rusko|knihy|tradiční hodnoty
Klíčová slova v angličtině:
Burning books|Crimea|ideology|libraries|Orthodox Church|Russia|books|traditional values
Abstrakt:
ABSTRAKT: Cílem diplomové práce je popsat a interpretovat fenomén pálení knih v současném Rusku, případně na území anektovaného Krymu a východě Ukrajiny. Práce se zabývá událostmi v posledních přibližně patnácti letech, během nichž bylo zaznamenáno několik případů pálení knih. Zásadním postupem práce je důkladná verifikace těchto události a dále jejich uvedení do společensko-politického kontextu současného Ruska. Cílem bude postihnout aspekty společenských a politických poměrů, které tyto trendy mohou podněcovat či podporovat.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The subject of this thesis is to describe and explain the phenomenon of burning books in contemporary Russia, possibly in the territory annexed by Crimea and East Ukraine. The thesis deals with events in the last 15 years, during which several cases of book burning were identified. The fundamental procedure of the thesis is a thorough verification of these events and their introduction into the socio-political context of contemporary Russia. The aim will be to address aspects of social and political circumstances that can encourage or support these trends.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marián Ort 7.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marián Ort 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marián Ort 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Dr. Tomáš Glanc 526 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. 321 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Voit, CSc. 152 kB