velikost textu

Pojetí ruské literatury v díle N. J. Osipova

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojetí ruské literatury v díle N. J. Osipova
Název v angličtině:
Concept of Russian literature in N. J. Osipov´s work
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Natalia Bažantová
Vedoucí:
PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Julie Jančárková, Ph.D.
Id práce:
211337
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Ruský jazyk a literatura (RJL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
N. J. Osipov|ruská emigrace|psychoanalýza|ruská literatura|S. Freud|F. M. Dostojevskíj|L. N. Tolstoj|N. V. Gogol
Klíčová slova v angličtině:
N. J. Osipov|Russian emigration|psychoanalysis|Russian literature|S. Freud|F. M. Dostoevsky|L. N. Tolstoy|N. V. Gogol
Abstrakt:
Abstrakt Práce je věnována osobnosti jednoho z představitelů vědecké inteligence z bývalé Ruské říše, ruskému psychiatrovi Nikolaju Jevgrafoviči Osipovovi. Zaměřuje se na jeho život, činnost v Československu, a hlavně na pojetí ruské literatury v jeho díle. Detailně se zabývá Osipovovým zkoumáním fenoménu strachu v tvorbě Gogola, Dostojevského a Tolstého. Dále se soustřeďuje na Osipovovu psychoanalýzu Dostojevského a jeho tvorby. V neposlední řadě se zabývá problematikou pojmenovávání literárních postav v pojetí Osipova.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis is devoted to one of the representatives of the scientific emigration from the former Russian Empire, to the psychiatrist Nikolay Jevgrafovich Osipov. The thesis focuses on his life, his activities in Czechoslovakia, and mainly on the concept of Russian literature in his work. In a bigger detail, the thesis deals with Osipov’s study of the fear phenomenon in works of Gogol, Dostoevsky, and Tolstoy. It also focuses on Osipov’s psychoanalysis of Dostoevsky and his works. Last but not least it deals with Osipov’s analysis of onomastics (the study of the etymology and use of proper names) of the literary characters.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Natalia Bažantová 660 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Natalia Bažantová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Natalia Bažantová 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. 133 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Julie Jančárková, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. 154 kB