velikost textu

Jean Jacques Rousseau a jeho koncept lidské přirozenosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jean Jacques Rousseau a jeho koncept lidské přirozenosti
Název v angličtině:
Jean Jacques Rousseau and his concept of human nature
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Jandová
Vedoucí:
Mgr. David Rybák, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Andrea Fleischerová, Ph.D.
Id práce:
211334
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B AJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
přirozenost, osvícenství, výchova, společnost, Francie, Rousseau, svoboda, vychování
Klíčová slova v angličtině:
nature, enlightenment, upbringing, society, France, Rousseau, freedom, nurture
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Jandová 518 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. David Rybák, Ph.D. 597 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Andrea Fleischerová, Ph.D. 162 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 152 kB