velikost textu

Využití času v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni základních škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití času v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni základních škol
Název v angličtině:
Use of Time during Physical Education Classesat the 2nd Level of Elementary
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Klára Chmelová
Vedoucí:
doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Oponent:
Mgr. Martin Pádivý
Id práce:
211318
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova — výchova ke zdraví (N TV-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Využití času, cvičební jednotka, tělesná výchova, chronometráž, cvičební čas, ztrátový čas
Klíčová slova v angličtině:
Use of time, exercise unit, physical education,chronometer, exercise time, loss time
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem práce bylo zjistit jaké je využití času v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni základních škol. Práce zkoumá obsah jednotlivých částí hodiny, organizační a řídící činnost učitele, počet cvičících žáků a jejich vztah k časové efektivitě cvičební jednotky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá pohybovou aktivitou, tělesnou výchovou, tělesnou výchovou v Rámcovém vzdělávacím programu, učitelem tělesné výchovy, organizací a řízením vyučovací jednotky tělesné výchovy a efektivitou výuky tělesné výchovy. K řešení výsledků v praktické části byla použita metoda chronometráže a pozorování. Výzkum probíhal na 2. stupni čtyř základních škol v Kadani. Celkem bylo sledováno 15 cvičebních jednotek. KLÍČOVÁ SLOVA Využití času, cvičební jednotka, tělesná výchova, chronometráž, cvičební čas, ztrátový čas
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of my work was to find out how the time is being used during the PE (Physical Education) lessons at lower secondary schools. I was looking at contents of each part of the lesson, teacher´s organizing and controlling activity, the number of pupils who did exercise and thein relation to time effectiveness of exercise unit. The work is dividend into two parts: theoretical and practical. The theoretical part is dealing with a locomotor activity, physical education, physical education in Framework Educational Programme (for Elementary Education), PE teacher, organization and controlling PE class unit and effectivity of schooling the PE. The methods used in a practical part to solve the results were chronometer and observation. The surfy took place at lower secondary schools of four Primary schools in Kadaň. There have been observed fiflen exercise units altogether. KEY WORDS Use of time, exercise unit, physical education, chronometer, exercise time, losstime
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Klára Chmelová 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Klára Chmelová 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Klára Chmelová 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Pádivý 571 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. 152 kB