velikost textu

Percepce drog a drogového chování u dětí s tělesným postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Percepce drog a drogového chování u dětí s tělesným postižením
Název v angličtině:
Perception of Drugs and Drug-related Behaviour in Children with Physical Disabilities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Demetra Michael
Vedoucí:
PhDr. Josef Duplinský, CSc.
Oponent:
PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Id práce:
21131
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Speciální pedagogika (M7506)
Obor studia:
Učitelství na speciálních školách (SPPG-U)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 5. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 17/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. „nové práce“, tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. „starší práce“, tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. „práce před rokem 2006“, tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o „starší práci“ odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není k dispozici. Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208
Abstract v angličtině:
Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 17/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. „nové práce“, tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. „starší práce“, tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. „práce před rokem 2006“, tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o „starší práci“ odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není k dispozici. Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Demetra Michael 395 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Demetra Michael 395 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Demetra Michael 395 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Josef Duplinský, CSc. 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. 188 kB