velikost textu

Inspirativní přehled současné kvalitní české literatury pro děti mladšího školního věku a doporučení krozvoji jejich čtenářství rozšířené o dotazníkový výzkum dětského čtenářství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Inspirativní přehled současné kvalitní české literatury pro děti mladšího školního věku a doporučení krozvoji jejich čtenářství rozšířené o dotazníkový výzkum dětského čtenářství
Název v angličtině:
An Inspiring Overview of Contemporary High-quality Czech Literature Intended for Primary School-Age Children and Recommendations for Their Reading Progress with a Questionnaire Researchof Childrens ́Reading
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Černá
Vedoucí:
PhDr. Veronika Laufková
Oponent:
Mgr. Ina Píšová
Id práce:
211306
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Program studia:
Vychovatelství (B7505)
Obor studia:
Vychovatelství (BC-VYCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
čtenářství, čtenářská gramotnost, literatura pro děti a mládež, dětský čtenář, projekty, nakladatelství, spisovatelé, motivace dětí ke čtení, ilustrace
Klíčová slova v angličtině:
reading, reader´s literacy, literature for children, child´s reader, projects, publishers, authors, child´s motivation for reading, illustrations
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Černá 2.45 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Veronika Laufková 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ina Píšová 381 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Karel Starý, Ph.D. 154 kB