velikost textu

Reflexe strukturálně-politických podmínek v ideologii a praktickém působení islamistický skupin – tzv. Islámský stát a al-Káida

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reflexe strukturálně-politických podmínek v ideologii a praktickém působení islamistický skupin – tzv. Islámský stát a al-Káida
Název v angličtině:
Reflection of structural and political conditions in the ideology and practice of Islamic groups - the so-called Islamic State and al-Qaeda
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kateřina Šupová
Vedoucí:
Zora Hesová, M.A.
Oponent:
PhDr. Ondřej Slačálek
Id práce:
211277
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politické teorie (PT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ideologie|propaganda|Islámský stát|al-Káida|terorismus
Klíčová slova v angličtině:
deology|propaganda|Islamic state|al-Qaida|terrorism
Abstrakt:
ABSTRAKT ŠUPOVÁ, Kateřina. Reflexe strukturálně-politických podmínek v ideologii a praktickém působení islamistických skupin – tzv. Islámský stát a al-Káida.. (diplomová práce). Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav politologie. Školitelka: Zora Hesová, M.A., Ph.D. stupeň odborné kvalifikace: magistr politologie. Praha: FFUK, 2019. s. 84. V této práci si autorka vzala za hlavní cíl analyzovat strategii a strategický nástroj propagandu Islámského státu ve srovnání k al-Káidě. Hlavní důraz je kladen na analýzu organizací jak po historické stránce, aby byla známá příčina rozkolu mezi organizacemi, tak i na studium záměrů a schopností každé organizace zkoumáním ideologie, cílů, boje, taktiky, propagandy atd. K této analýze byl nápomocný koncept Marthy Crenshaw zabývající se organizační a instrumentální perspektivou, které vysvětlujíc chování teroristických skupin a koncept Michaela Areny a Bruce Arrigy zabývající se tvorbou identity a propagandou na symbolické úrovni ve spolupráci s Ervinem Goffmanem, který se zabývá teorií sebeprezentace. Analýzou různých dokumentů, prohlášení z dílny Islámského státu a al-Káidy se načrtne ideologický, apokalyptický, strategický posun hnutí. Klíčová slova: ideologie, propaganda, strategie, Islámský stát, al-Káida, terorismus, identita
Abstract v angličtině:
ABSTRACT ŠUPOVÁ, Kateřina. Reflection of structural and political conditions in the ideology and practice of Islamic groups - the so-called Islamic State and al-Qaeda (Master´s thesis). Charles University in Prague. Faculty of Arts. Department of Political Science. Tutor: Zora Hesová, M.A., Ph.D. 2019. p. 84. In this thesis the author's main goal is to analyze the strategy and propaganda of the Islamic state in relation to the strategy of Al Qaeda. Emphasis is on studying the intentions and capabilities of each group by examining the ideology, goals, warfare, tactics, propaganda etc. What was the reason for the split? Martha Crenshaw's instrumental and organizational perspectives were very useful for analysis. As well as a concept of Michael Arena and Bruce Arriga deals with identity and propaganda in collaboration with Ervin Goffman, who deals with the theory of self-presentation, By analyzing various documents, declarations by the Islamic state and al-Qaeda there is outlined an ideological, apocalyptic and strategic movement shift. Keywords: ideology, propaganda, strategy, Islamic state, al-Qaeda, terrorism, identity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Šupová 1.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Šupová 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Šupová 112 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Zora Hesová, M.A. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ondřej Slačálek 648 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Dr. Pavel Barša, M.A. 152 kB