velikost textu

Gender analysis of the Dev DD series

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Gender analysis of the Dev DD series
Název v češtině:
Genderová analýza seriálu Dev DD
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Nikola Sichlerová
Vedoucí:
doc. PhDr. Blanka Knotková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Id práce:
211217
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav asijských studií (21-UAS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Indologie (INDL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
gender|sexualita|indická žena|seriál|necenzurovaná média|archetypy|Dévdás
Klíčová slova v angličtině:
gender|sexuality|Indian women|TV series|uncensored media|archetypes|Devdas
Abstrakt:
Tato práce analyzuje seriál Dév DD, který je dostupný na online platformě ALTBalaji, z genderové perspektivy za užití archetypální analýzy postav s ohledem na obraz ženy v indické společnosti, zejména té hinduistické. Bude se také věnovat diskusi o problematice genderových normativních vzorců v indické společnosti, a jak seriál jako Dév DD přispívá k této diskusi i případně k transformaci konzervativních, tradicionalistických přístupů.
Abstract v angličtině:
This thesis analyzes the Dev DD series, which is available at the online platform ALTBalaji, from the gender perspective, using the archetypal analysis of characters with regard to the image of a Hindu woman and more broadly, to gender identity in Indian society, especially the Hindu one. It will also discuss the issue of gender normative models in Indian society and how a TV series like Dev DD contributes to such a discussion and perhaps a transformation of conservative tradtionalist attitudes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nikola Sichlerová 1.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nikola Sichlerová 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nikola Sichlerová 4 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Blanka Knotková, Ph.D. 219 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Hříbek, Ph.D. 681 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Martin Hříbek, Ph.D. 153 kB