velikost textu

Specifika a rizika komunikace se žáky v hodinách tělesné výchovy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifika a rizika komunikace se žáky v hodinách tělesné výchovy
Název v angličtině:
Specifics and Risks of communication with students in lessons of Physical Education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Libá
Vedoucí:
Mgr. Magdalena Richterová
Oponent:
PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Id práce:
211199
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Forma komunikace; Žák versus učitel; Rizika, Specifika; Tělesná výchova
Klíčová slova v angličtině:
Form of communication; Student vs. Teacher; Risks, Specifics; Physical Education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Libá 417 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Magdalena Richterová 376 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Marie Linková, Ph.D. 152 kB