velikost textu

Zlo a jeho náprava v myslení J. J. Rousseaua

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zlo a jeho náprava v myslení J. J. Rousseaua
Název v češtině:
Zlo a jeho náprava v myšlení J. J. Rousseaua
Název v angličtině:
Evil and its Remedy in the Thought of Rousseau
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Simona Stejskalová
Vedoucí:
Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Id práce:
211182
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (B6101)
Obor studia:
Filozofie (FS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Rousseau|Zlo|Sebaláska|Všeobecná vôľa|Teodicea
Klíčová slova v angličtině:
Rousseau|Evil|Self-love|General will|Theodicy
Abstrakt:
Abstrakt Bakalárska práca sa venuje problému zla v myslení J.-J. Rousseaua. Rousseau sa od tradičného chápania zla odkláňa predpokladom, že človek je prirodzene dobrý. Zlo prítomné vo svete tak nie je ani výsledkom odvrátenia sa od Boha, ani vedomím konaním. Pôvod zla u Rousseaua skúmam prostredníctvom jeho popisu odcudzenej ľudskej prirodzenosti v spoločnosti ako výsledku dejinného procesu, v ktorom významnú úlohu hrá nová vášen, ktorá v spoločnosti vzniká - sebaláska. Mojím cieľom je tiež vyložiť Rousseauovo riešenie problému zla ako ho nachádzame v spise O spoločenskej zmluve a v Emilovi. Rousseau človeka nezatracuje, ani nehľadá spásu v milosti. Zodpovednosť za nápravu zla prisudzuje človeku. Zaujíma ma preto za akých podmienok je táto náprava možná. Rozvinutie Rousseauovych odpovedí na otázky po pôvode a náprave zla vo svete mi napokon slúžia k vyjasneniu Rousseauvho riešenia problému teodicey. Kľúčové slová Jean-Jacques Rousseau, Zlo, Sebaláska, Všeobecná vôľa, Teodicea
Abstract v angličtině:
Abstract This paper is focused on the problem of evil in the thought of Jean-Jacques Rousseau. Rousseau deviates from traditional approach to evil by an assumption that human nature is good. In his conception, moral evil is neither the consequence of turning away from God, nor a deliberate action of a man. As Rousseau belongs to the authors who assume that understading of evil enables us to overcome it, in my paper I inquire into two aspects of the problem – the origin of evil and its remedy. Firstly, the origin of evil is examined by Rousseau´s investigation into alienated human nature in the society as the result of historical process. In this process a significant role is played by new passion born in society, self-love. Secondly, my goal is to explain his solution to the problem of evil as we can find it in his political and educational works. Rousseau neither condemn humanity, nor he seeks the redemption in grace. He allocates resposibility for evil´s remedy to humans. I am therefore interested in the conditions which can faciliate this remedy. The development of Rousseau´s responses to the problem of evil finally serves to show his solution to the problem of teodicy. Keywords Jean-Jacques Rousseau Evil Self-love General Will Theodicy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Simona Stejskalová 385 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Simona Stejskalová 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Simona Stejskalová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. 660 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. James Hill, Ph.D. 155 kB