velikost textu

Zobrazování Venuše v renesančním umění pod vlivem antického umění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zobrazování Venuše v renesančním umění pod vlivem antického umění
Název v angličtině:
Image of Venus in Renaissance Art under the Influence of Ancient Art
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Hloušková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Id práce:
211175
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (BU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
antické umění, Itálie, mytologie, neoplatonismus, renesance, umění, Sandro Botticelli, Venuše, Zrození Venuše, ženský ideál
Klíčová slova v angličtině:
Ancient art, Italy, Mythology, Neoplatonism, Renaissance, Art, Sandro Botticelli, Venus, The Birth of Venus, the Ideal of Woman
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce se zaměřuje na vyobrazování mytologické bohyně Venuše v italském renesančním umění. V úvodu je rozebráno antické umění a jeho vliv na umění renesanční. Dále je vysvětlen význam řecké a římské mytologie a počátek vzniku mýtu o bohyni Venuši. Klíčovým bodem je mistrovské malířské dílo vytvořené Sandrem Botticellim - „Zrození Venuše“, které je zde historicky a formalisticky rozebráno. Cílem této práce je zmapovaní renesančních uměleckých děl, ve kterých se odráží tato tématika. Klíčová slova Antické umění, Itálie, Mytologie, Neoplatonismus, Renesance, Renesanční umění, Sandro Botticelli, Venuše, Zrození Venuše, Ženský ideál
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis focuses on the various representations of the mythological Goddess Venus in the Italian Renaissance art. In the introduction of the work, the ancient art and its influence on the Renaissance art will be analyzed. Further, the importance of Greek and Roman mythology and the origin of the myth of the Goddess Venus would be explained. The key point of the work is the masterpiece by Sandro Botticelli - "The Birth of Venus", which will be analyzed from historical and formal perspective. The aim of this thesis is to map out Renaissance artworks in which this subject is reflected. Keywords Ancient art, Italy, Mythology, Neoplatonism, Renaissance, Renaissance art, Sandro Botticelli, Venus, The Birth of Venus, The ideal of Woman
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Hloušková 11.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Hloušková 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Hloušková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D. 176 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 152 kB