velikost textu

Vynutitelnost a dodržování rozhodnutí Meziamerického soudu pro lidská práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vynutitelnost a dodržování rozhodnutí Meziamerického soudu pro lidská práva
Název v angličtině:
The Enforceability of Decisions and Compliance with Judgments of the Inter-American Court of Human Rights
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Martin Mezenský
Oponent:
JUDr. Martin Faix, Ph.D.
Id práce:
211170
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
24. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Meziamerický soud pro lidská práva; vynutitelnost; dodržování; rozhodnutí; rozsudky; ochrana lidských práv; Americká úmluva o lidských právech
Klíčová slova v angličtině:
Inter-American Court of Human Rights; Enforceability; Compliance; Decision; Judgements; Human Rights Protection; American Convention on Human Rights
Abstrakt:
Vynutitelnost a dodržování rozhodnutí Meziamerického soudu pro lidská práva Diplomová práce v sedmi kapitolách zkoumá mechanismy vynutitelnosti a dodržování rozhodnutí rozebírá jednotlivé druhy vydávaných rozhodnutí. Analyzuje proces dodržování a prostředky vynucování těchto rozhodnutí. Zaměřuje se na úspěchy i úskalí implementace uložených povinností odpovědnými státy ávaznost rozsudků vůči státům, které nebyly stranou sporu. Srovnává postavení Meziamerického soudu z Evropským soudem pro lidská práva v dané problematice. Na závěr zkoumané procesy hodnotí a předkládá doporučení, která by předmětné mech Klíčová slova Meziamerický soud pro lidská práva; vynutitelnost; dodržování; rozhodnutí; rozsudky; ochrana lidských
Abstract v angličtině:
The Enforceability of Decisions and Compliance with Judgments of the Inter- American Court of Human Rights (Mgr. Martin Mezenský) Abstract The diploma thesis explores the enforcement mechanisms and compliance with decisions of the Inter- American Court of Human Rights. It defines both normative and institutional base of the tribunal and discusses the types of issued decisions. It analyses the compliance process and means of enforcement of such decisions. It is focused on the success of and obstacles in the implementation of ordered obligations by the liable states as well as the binding nature of judgements against states which have not been a party of dispute. It compares the position of the Inter-American Court of Human Rights with the European Court of Human Rights regarding these topics. Eventually, it evaluates the researched processes and offers recommendations how to reinforce the actual mechanisms. Key words Inter-American Court of Human Rights; Enforceability; Compliance; Decision; Judgements; Human Rights Protection; American Convention on Human Rights
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martin Mezenský 1.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martin Mezenský 444 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martin Mezenský 399 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martin Faix, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 325 kB