velikost textu

Fázové transformace v hořčíkových slitinách typu MgZnAl.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fázové transformace v hořčíkových slitinách typu MgZnAl.
Název v angličtině:
Phase transformation in magnesium MgZnAl-based alloys
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Veronika Kodetová
Vedoucí:
RNDr. Martin Vlach, Ph.D.
Id práce:
211146
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Učitelství fyziky - matematiky pro střední školy (FMUSSS)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
27. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
diferenční skenovací kalorimetrie, elektrická rezistometrie, mikrotvrdost, fázové přechody, aktivační energie.
Klíčová slova v angličtině:
DSC, electrical resistivity, microhardness, phase transformations, activation energy.
Abstrakt:
V předkládané práci byl detailně analyzován teplotní vývoj fázových transformací ve dvou hořčíkových slitinách MgZnAl(Ca) s různým obsahem Zn a Ca. Ve stavu po odlití a po izochronním žíhání do 240 °C byla v obou slitinách hranice zrn obsazena eutektickou fází s kvazikrystalickou ikosaedrální strukturou. V teplotním intervalu 100 °C – 250 °C byly pomocí diferenční skenovací kalorimetrie pozorovány dva, resp. tři exotermické procesy ve slitině MgZnAl, resp. MgZnAlCa. Teplotním oblastem exotermických procesů velmi dobře odpovídají teplotní oblasti změn elektrické rezistivity. V důsledku nižší koncentrace zinku a vyšší koncentrace vápníku byly ve slitině MgZnAlCa tepelné odezvy procesů, změny rezistivity i mikrotvrdost nižší než ve slitině MgZnAl.
Abstract v angličtině:
In the present work, there was analyzed thermal evolution of the phase transformation in the MgZnAl and MgZnAlCa alloys with different concentration of the Zn and Ca. The grains were occupied by the phase with quasicrystaline icosaedral structure in the as-cast alloys and after isochronal annealing up to 240 °C. The thermal measurements revealed two exothermic effects in the MgZnAl alloy and three exothermic effects in the MgZnAlCa alloy during linear heat treatment in the temperature range of 100 – 250 °C. In agreement to the thermal response, two and three stages of electrical resistivity decrease were observed in the same temperature range. The lower thermal changes, absolute resistivity changes and microhardness were observed in the alloy with Ca-addition and lower concentration of Zn.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Kodetová 7.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Kodetová 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Kodetová 180 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. 52 kB