velikost textu

Cukrovka z pohledu historie a její výskyt u různých etnik

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cukrovka z pohledu historie a její výskyt u různých etnik
Název v angličtině:
Diabetes in the historical perspective and its occurrence in various ethnicities
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Zíková
Vedoucí:
Mgr. Nikola Šerá
Oponent:
Mgr. Linda Hroníková, Ph.D.
Id práce:
211142
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Cukrovka, diabetes mellitus, etnika, civilizační onemocnění, historie
Klíčová slova v angličtině:
Diabetes mellitus, ethnic groups, disease of civilization, history
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Zíková 868 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Zíková 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Nikola Šerá 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Linda Hroníková, Ph.D. 174 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. 152 kB