velikost textu

The Gift: The translation and stylistic analysis of a passage from Louise Jensen´s novel

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Gift: The translation and stylistic analysis of a passage from Louise Jensen´s novel
Název v češtině:
The Gift: překlad a stylistická analýza úryvku novely spisovatelky Louise Jensen
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Novotná
Vedoucí:
Mgr. Jakub Ženíšek
Oponent:
Mgr. Jana Richterová, Ph.D.
Id práce:
211070
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (B AJ-ČJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
překlad, literární překlad, metody překládání, lingvistická analýza
Klíčová slova v angličtině:
translation, literary translation, methods of translation, linguistic analysis
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části – část praktickou a teoretickou. Úvod práce se pokouší nastínit hlavní principy a metody překládání, na základě jejichž zkoumání jsem se dále rozhodovala, jaký postup zvolím k překladu vybraného úryvku románu. V praktické části je vybrána část románu britské autorky Louise Jensen, která je přeložena z anglického do českého jazyka. Úryvek byl vybrán tak, aby obsahoval co nejvíce lingvisticky náročných pasáží, jejichž podrobnému zkoumání jsem se dále věnovala v navazující teoretické části. Teoretická část je dále rozdělena na jednotlivě zkoumané jazykové roviny, ke kterým jsou přiděleny ukázky překladu z části praktické. KLÍČOVÁ SLOVA překlad, literární překlad, metody překládání, lingvistická analýza
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis is divided into two major parts – the practical and theoretical part. The introduction to this thesis seeks to outline the fundamental principles and methods of translation whose examination helped me throughout my decision as to which method or methods to apply in the process of translating the chosen part. The practical part consists of the translation from English language to Czech language of the novel written by British author Louise Jensen. The chosen part of the novel was selected for its linguistic peculiarities which are furthermore examined in the following theoretical part. Theoretical part is further divided into individual linguistic levels to which examples of my translation from the practical part are assigned. KEYWORDS translation, literary translation, methods of translation, linguistic analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Novotná 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Novotná 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Novotná 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Ženíšek 406 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 228 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 152 kB