velikost textu

Proměny územní identity na příkladu studentů FHS UK

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměny územní identity na příkladu studentů FHS UK
Název v angličtině:
Transformations of territorial identity on example of students of FHS UK
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jiří Juhász
Vedoucí:
Ing. Libor Prudký, Ph.D.
Oponent:
Ludmila Wladyniak, M.A.
Id práce:
210923
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Juhász 1.45 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Libor Prudký, Ph.D. 176 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ludmila Wladyniak, M.A. 125 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jakub Chavalka 152 kB