velikost textu

Přístupy badatelů ke sportu, jako k implicitnímu náboženství se zvláštním důrazem na autory 21. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přístupy badatelů ke sportu, jako k implicitnímu náboženství se zvláštním důrazem na autory 21. století
Název v angličtině:
Scholars' approach to sport as an implicit religion with special focus on the authors of the 21st century
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Ludvík
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D.
Oponent:
ThDr. Mgr. Jiří Gebelt, Th.D.
Id práce:
210908
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra religionistiky (28-06)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Husitská teologie — Religionistika (HT - R)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sport, náboženství, implicitní náboženství, občanské náboženství, spiritualita.
Klíčová slova v angličtině:
Sport, religion, implicit religion, civil religion, spirituality.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Ludvík 1.3 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D. 395 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThDr. Mgr. Jiří Gebelt, Th.D. 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. 152 kB