velikost textu

Komentovaný překlad: Les pourquoi de la météo (Bodin, L., 2017, Paříž, 5-20)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad: Les pourquoi de la météo (Bodin, L., 2017, Paříž, 5-20)
Název v angličtině:
Annotated Translation: Les pourquoi de la météo (Bodin, L., 2017, Paříž, 5-20)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Anna Zajícová
Vedoucí:
doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jovanka Šotolová
Id práce:
210851
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Francouzština pro mezikulturní komunikaci — Finská studia (FK SUO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
meteorologie|počasí|atmosférické jevy|komentovaný překlad|překladatelské metody|překladatelské problémy|textová analýza
Klíčová slova v angličtině:
meteorology|weather|atmospheric phenomenon|annotated translation|methods of translation|text analysis
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce Komentovaný překlad: Les Pourquoi de la météo (Louis Bodin, Albin Michel, Paris 2017, str. 11–42) se skládá ze dvou částí. První část tvoří český překlad vybraných kapitol francouzské publikace Les Pourquoi de la météo Louise Bodina. Druhá část obsahuje odborný komentář soustředěný na překladatelskou analýzu originálu, použité metody překladu a rozbor vybraných překladatelských problémů včetně jejich řešení. Klíčová slova: meteorologie, počasí, atmosférické jevy, komentovaný překlad, překladatelské metody, překladatelské problémy, textová analýza
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor’s thesis Annotated translation: Les Pourquoi de la météo (Louis Bodin, Albin Michel, Paris 2017, pp. 11–24) consist of two parts. The first part presents a translation of selected chapters from Louis Bodin’s book Les Pourquoi de la météo. The French original was translated into Czech. The second part is dedicated to the annotation focused on translation analysis of the source text, used methods of translation and encountered problems, including their solutions. Key words: meteorology, weather, atmospheric phenomenon, annotated translation, methods of translation, text analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Anna Zajícová 995 kB
Stáhnout Příloha k práci Anna Zajícová 2.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Anna Zajícová 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Anna Zajícová 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. 282 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jovanka Šotolová 212 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. 152 kB