velikost textu

Warlikowského inscenácia Don Carlos (Paríž, 2017) a jej poňatie hlavných ženských postáv

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Warlikowského inscenácia Don Carlos (Paríž, 2017) a jej poňatie hlavných ženských postáv
Název v češtině:
Warlikowského inscenace Don Carlos (Paříž, 2017) a její pojetí hlavních ženských postav
Název v angličtině:
Warlikowski’s production of Don Carlos (Paris, 2017) and its staging of the main female characters
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dominik Sirný
Vedoucí:
Mgr. Tereza Havelková
Oponent:
prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Konzultant:
Mgr. Vít Zdrálek
Id práce:
210811
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Hudební věda (HDV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
opera|Don Carlos|Verdi|Warlikowski|réžia|inscenácia|ženská hrdinka|telo|hlas
Klíčová slova v angličtině:
opera|Don Carlos|Verdi|Warlikowski|direction|production|female heroine|body|voice
Abstrakt:
Abstrakt Táto bakalárska práca sa zameriava na francúzsku verziu Verdiho opery Don Carlos v spracovaní operného režiséra Krzysztofa Warlikowského. Popisuje špecifiká a rozdiely francúzskej verzie v porovnaní s častejšie uvádzanou „skrátenou“ talianskou verziou. Hlavným obsahom práce je inscenačné čítanie Warlikowského produkcie Don Carlos z parížskej opery Bastille z roku 2017. Zaujímalo ma, ako Warlikowského režijný koncept prispel k vykresleniu dramatických vzťahov hlavných postáv, najmä ženských „hrdiniek“ kráľovnej Elisabethy a princeznej Eboli. Opieram sa o odborné štúdie prevažne anglosaskej proveniencie (Parker, Smart, Brooks, Levin), s ktorých pomocou ponúkam kritické čítanie Warlikowského inscenácie Don Carlos, ktorá je príkladom súčasného poňatia francúzskej verzie tejto Verdiho opery. Kľúčové slová opera, Don Carlos, Verdi, Warlikowski, réžia, inscenácia, ženská hrdinka, telo, hlas
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis focuses on the French version of Verdi's opera Don Carlos in the production of the Polish opera director Krzysztof Warlikowski. The thesis makes a description of specificities and differences between the French version and the "abridged" Italian version. The main content of the thesis is a critical reading of Warlikowski’s production of Don Carlos at the Paris Opéra Bastille from 2017. My concern was how Warlikowski's directorial and stage concept contributed to portraying the dramatic relationships of the main characters, especially the female "heroines" the Queen Elisabeth and Princess Eboli. Drawing on previous studies of the opera by scholars such as Peter Brooks and Roger Parker but also David J. Levin and Mary Ann Smart I offer a critical reading of Warlikowski's production Don Carlos, which is an example of contemporary staging of French version of this Verdi’s opera. Key Words opera, Don Carlos, Verdi, Warlikowski, direction, production, female heroine, body, voice
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominik Sirný 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominik Sirný 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominik Sirný 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Havelková 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. 53 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. David Eben, Ph.D. 152 kB