velikost textu

Analýza rozehry v závislosti na podání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza rozehry v závislosti na podání
Název v angličtině:
An Analysis of the Dependency on Rally Length on the Type and the Direction of Tennis Serve
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Skřivánek
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Kočíb
Oponent:
PhDr. Jan Carboch, Ph.D.
Id práce:
210808
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sportovní hry (51-600300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tenis, taktika, strategir, tvrdý povrch, výměna
Klíčová slova v angličtině:
tennis, tactics, strategy, hard court, rally
Abstrakt:
Abstrakt Název: Analýza rozehry v závislosti na podání Cíle: Cílem této diplomové práce je zjistit délku rozeher u elitních hráčů v závislosti na typu a směru podání v mužské tenisové dvouhře na Australian Open 2019. Metody: Analýza tenisových utkání se zakládala na nepřímém strukturovaném pozorování videozáznamů z Australian Open 2019. Informace jsem zaznamenával pomocí notační analýzy, díky které jsem zjišťoval závislost délky rozeher na typu a směru podání. Výsledky: Slouží ke zjištění taktického pojetí hry u profesionálních hráčů a jako podklady pro tréninkový proces. Klíčová slova: tenis, taktika, strategie, tvrdý povrch, výměna
Abstract v angličtině:
Abstract Title: An Analysis of the Dependency of Rally Length on the Type and The Direction of Tennis Serve Objectives: The aim of this diploma thesis is to determine the length of tennis rallies in dependency on the type and the direction of tennis serve in men´s tennis singles at the Australian Open 2019. Methods: The analysis of tennis matches at the Australian Open 2019 is based on indirect structured video observation. Information leading to the analysis were recorded by the notational analysis. Results: The diploma thesis serves to identify the tactical concept of professional players as well as a basic for the training process. Keywords: tennis, tactics, strategy, hard court, rally
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Skřivánek 1.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Skřivánek 325 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Skřivánek 260 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Kočíb 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Carboch, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Tomáš Kočíb 153 kB