velikost textu

Historie hradu Rábí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historie hradu Rábí
Název v angličtině:
History of the Rábí Castle
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dominika Schejbalová
Vedoucí:
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Oponent:
PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Id práce:
210806
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (BDE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rabí, hrad, zřícenina, Jan Žižka z Trocnova, dějiny
Klíčová slova v angličtině:
Rabí, castle, ruins, Jan Žižka z Trocnova, history
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce se zabývá historií hradu Rabí. V úvodní části práce se věnuji samotné historii hradu, v níž se snažím zmapovat jeho založení, vznik jména Rabí a samozřejmě i majitele, kteří hrad vlastnili. Zejména se pokusím představit, jak hrad zůstal v povědomí jednotlivých literárních pramenů. Druhá část nás seznamuje se stavebním vývojem celého hradu, kde se dále zmiňuji o významném kostele Nejsvětější Trojice. V třetí závěrečné práci se zaměřuji na jednotlivé návštěvnické prohlídky. Práce si klade za cíl uceleně shrnout informace o hradu od jeho založení, až do současnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis is concentrating on the history of the castle Rabí. I pay attention to the history of the castle itself in the first part of my thesis and I attempt to map its foundation, the origin of its name and, without omission, its owners who were withholding it. I attempt to introduce the way the castle was grasped in particular literary sources. The second part presents the evolution of the building process of the castle, in which I also mention a church of significant importance - The Holy Trinity Church. And of course the current functioning of the place. I concentrate on individual viewings. The goal of the thesis is to tight up the information about the castle since it has been founded till this day.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominika Schejbalová 5.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominika Schejbalová 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominika Schejbalová 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 219 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D. 166 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 153 kB