velikost textu

Odraz postmoderny: Souvislosti, přesahy a paralely mezi texty Milana Kundery a Venko Andonovského.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odraz postmoderny: Souvislosti, přesahy a paralely mezi texty Milana Kundery a Venko Andonovského.
Název v angličtině:
Representation of posmodernism. Relationships, overlops and parallels between the texts of Milan Kundera and Venko Andonovski.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Sara Cvetkoska
Vedoucí:
PhDr. Tomáš Vučka
Oponent:
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Id práce:
210783
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Čeština pro cizince (CC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Postmodernismus|postmoderní literatura|Milan Kundera|Venko Andonovski|Žert|Pupek světa
Klíčová slova v angličtině:
Post-modernism|post-modern literature|Milan Kundera|Venko Andonovski|The Joke|Navel of the World
Abstrakt:
Abstrakt: Cílem této práce je analýza souvislostí a paralel mezi texty Milana Kundery a Venko Andonovského v rámci postmoderny. Cílem není sepsání terminologicky a metodologicky propracované teorie postmodernismu, ale právě zachycení otevřené diskuse o postmodernismu, prověření možností a způsobů jeho definování. Bakalářská práce se pokusí postihnout aspekty Kunderova autorského stylu a jeho specifického pojetí postmoderny s ohledem na jejich vliv a inspiraci pro tvorbu Venko Andonovského.
Abstract v angličtině:
Abstract: The aim of this work is the analysis of connections and parallels between texts of Milan Kundera and Venko Andonovski in the context of postmodernism. The aim is not to write a terminologically and methodologically sophisticated theory of postmodernism but just capturing an open debate about postmodernism, examining the possibilities and ways of defining it. The thesis tries to affect aspects of the Kundera’s style and his specific concept of postmodernism with regards to their influence and inspiration for the creation of Venko Andonovski.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Sara Cvetkoska 842 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Sara Cvetkoska 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Sara Cvetkoska 119 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tomáš Vučka 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. 264 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. 153 kB