velikost textu

Poetika cest v Příkladných novelách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Poetika cest v Příkladných novelách
Název v angličtině:
The Poetics of Travel in Exemplary Novels
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Elena Novotná
Vedoucí:
Juan Antonio Sánchez Fernández, Dr.
Oponent:
prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Id práce:
210760
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Hispanistika (HP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cesta|poznání|cestování|svět|postavy|Příkladné Novely|Miguel Cervantes
Klíčová slova v angličtině:
journey|cognition|traveling|world|characters|Examplary Novels|Miguel Cervantes
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této bakalářské práce je provést hlubší analýzu cest u vybraných novel v knize Příkladné novely od Miguela de Cervantese, mezi které patří: Cikánečka, Licenciát Sklíčko a Rozhovor Scipiona a Berganzy. Klade si za cíl analyzovat cestu, na kterou se vydaly jednotlivé postavy. Pomocí rozboru určuje, co pro ně jejich výprava znamená a jak je jejich pouť do světa změnila. Práce se v jednotlivých kapitolách podrobně zaměřuje, na každou povídku a nahlíží na dané téma z pohledu hlavních postav. U každé povídky se určí druh cesty a motiv, pro její uskutečnění, také se zaměříme na nové světy, které postavy, díky cestě poznají. Klíčová slova cesta, poznání, cestování, svět, postavy, Příkladné novely, Miguel Cervantes
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this bachelor thesis is to carry out a deeper analysis of the journeys in selected novels from the book Exemplary Novels by Miguel de Cervantes, which include: The Little Gypsy Girl, The Lawyer of Glass, The Deceitful Marriage and The Dialogue of the Dogs. It aims to analyse the journey on which the characters have gone. It identifies what their mission means to them, and how their journey to the world has changed them. Individual chapters of the thesis focus on each story in detail and look at the topic from the perspective of the main characters. The type of path and the motive for its realization is determined for every story, and the thesis also focuses on new worlds which the characters explore throughout their journey. Key words journey, cognition, traveling, world, characters, Exemplary Novels, Miguel Cervantes
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Elena Novotná 658 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Elena Novotná 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Elena Novotná 118 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Juan Antonio Sánchez Fernández, Dr. 624 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Anna Housková, CSc. 265 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Anna Housková, CSc. 152 kB