text size

Jazykový obraz Varšavy v textech polských písní

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Jazykový obraz Varšavy v textech polských písní
Titile (in english):
The Linguistic Picture of Warsaw in Lyrics of Polish Songs
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Lenka Slováková
Supervisor:
Renata Rusin Dybalska, Ph.D.
Opponent:
Maria Magdalena Nowakowska, Ph.D.
Thesis Id:
210745
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Central European Studies (21-KSES)
Study programm:
Philology (N7310)
Study branch:
Central European Studies (SES)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
03/09/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
jazykový obraz světa|obraz města|píseň|Varšava|hudba|hip hop|rap
Keywords:
linguistic picture of the world|image of city|song|Warsaw|music|hip hop|rap
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato diplomová práce s názvem Jazykový obraz Varšavy v polských písních si klade za cíl zrekonstruovat obraz hlavního města Polska analyzováním písní varšavských hiphopových interpretů. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze tří kapitol, které se zaměřují na jazykový obraz světa, hiphopovou subkulturu jak ve světě tak v Polsku a jazyk hip hopu. Hlavním cílem praktické části je pokus o zrekonstruování obrazu Varšavy tak, jak ji vnímá varšavská hiphopová subkultura. Jsou analyzována slovní spojení s pojmy jako město, Varšava, místo, beton, panelové domy či lidé. Klíčová slova jazykový obraz světa, obraz města, píseň, Varšava, hudba, hip hop, rap
Abstract:
Abstract The aim of this diploma thesis, entitled "The Linguistic Picture of Warsaw in Lyrics of Polish Songs", is to reconstruct the image of the Polish capital by analyzing songs by Warsaw hip hop performers. The diploma thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part consists of three chapters focusing on the linguistic picture of the world, hip hop subculture both in the world and in Poland and the language of hip hop. The main goal of the practical part is to reconstruct the image of Warsaw as perceived by the Warsaw hip hop subculture. There are analyzed phrases with terms such as city, Warsaw, place, concrete, block of flats or people. Key words linguistic picture of the world, picure of the city, song, Warsaw, music, hip hop, rap
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Lenka Slováková 558 kB
Download Attachment to the thesis Bc. Lenka Slováková 162 kB
Download Abstract in czech Bc. Lenka Slováková 55 kB
Download Abstract in english Bc. Lenka Slováková 62 kB
Download Supervisor's review Renata Rusin Dybalska, Ph.D. 222 kB
Download Opponent's review Maria Magdalena Nowakowska, Ph.D. 98 kB
Download Defence's report Simona Kolmanová, Ph.D. 152 kB