velikost textu

Jazykový obraz Varšavy v textech polských písní

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jazykový obraz Varšavy v textech polských písní
Název v angličtině:
The Linguistic Picture of Warsaw in Lyrics of Polish Songs
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lenka Slováková
Vedoucí:
Renata Rusin Dybalska, Ph.D.
Oponent:
Maria Magdalena Nowakowska, Ph.D.
Id práce:
210745
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Středoevropská studia (SES)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
jazykový obraz světa|obraz města|píseň|Varšava|hudba|hip hop|rap
Klíčová slova v angličtině:
linguistic picture of the world|image of city|song|Warsaw|music|hip hop|rap
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce s názvem Jazykový obraz Varšavy v polských písních si klade za cíl zrekonstruovat obraz hlavního města Polska analyzováním písní varšavských hiphopových interpretů. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze tří kapitol, které se zaměřují na jazykový obraz světa, hiphopovou subkulturu jak ve světě tak v Polsku a jazyk hip hopu. Hlavním cílem praktické části je pokus o zrekonstruování obrazu Varšavy tak, jak ji vnímá varšavská hiphopová subkultura. Jsou analyzována slovní spojení s pojmy jako město, Varšava, místo, beton, panelové domy či lidé. Klíčová slova jazykový obraz světa, obraz města, píseň, Varšava, hudba, hip hop, rap
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this diploma thesis, entitled "The Linguistic Picture of Warsaw in Lyrics of Polish Songs", is to reconstruct the image of the Polish capital by analyzing songs by Warsaw hip hop performers. The diploma thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part consists of three chapters focusing on the linguistic picture of the world, hip hop subculture both in the world and in Poland and the language of hip hop. The main goal of the practical part is to reconstruct the image of Warsaw as perceived by the Warsaw hip hop subculture. There are analyzed phrases with terms such as city, Warsaw, place, concrete, block of flats or people. Key words linguistic picture of the world, picure of the city, song, Warsaw, music, hip hop, rap
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Slováková 558 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lenka Slováková 162 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Slováková 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Slováková 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Renata Rusin Dybalska, Ph.D. 222 kB
Stáhnout Posudek oponenta Maria Magdalena Nowakowska, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Simona Kolmanová, Ph.D. 152 kB