velikost textu

Porovnání úmrtnosti ve dvou českých farnostech v druhé polovině 19. století v souvislosti s jejich hospodářským charakterem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnání úmrtnosti ve dvou českých farnostech v druhé polovině 19. století v souvislosti s jejich hospodářským charakterem
Název v angličtině:
Comparison of mortality in two Czech parishes in the second half of the 19th century in relation to their economic character
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michael Šilhavý
Vedoucí:
Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Tuček
Id práce:
210743
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
19. století, úmrtnost
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michael Šilhavý 916 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Tuček 184 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. 152 kB