velikost textu

Media Portrait of Enrique Peña Nieto in The New York Times and Los Angeles Times

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Media Portrait of Enrique Peña Nieto in The New York Times and Los Angeles Times
Název v češtině:
Mediální obraz Enrique Peña Nieta v The New York Times a Los Angeles Times
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Vicková
Vedoucí:
PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
Id práce:
210734
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (NMTS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Enrique Peña Nieto, New York Times, Los Angeles Times, Mexiko, USA, mediální analýza, ilegální imigrace, NAFTA, válka s drogami
Klíčová slova v angličtině:
Enrique Peña Nieto, New York Times, Los Angeles Times, Mexico, USA, media analysis, illegal immigration, NAFTA, war on drugs
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce analyzuje mediální obraz Enriqua Peña Niety ve dvou amerických novinách – The New York Times a Los Angeles Times. V této práci naleznete kvantitativní a kvalitativní mediální analýzu obrazu mexického prezidenta v období od jeho zvolení v roce 2012 až do konce roku 2017. Peña Nieto je člen Institucionální Revoluční Strany (PRI), která byla u moci od roku 1929 do roku 2000. Peña Nieto je první president, který přivedl PRI zpátky k moci po dvanáctileté pauze. Během jeho volebního období došlo také k volbám nového prezidenta ve Spojených státech a Barack Obama byl vystřídán Donaldem Trumpem. Tato práce se věnuje třem tématům, které již několik let jsou hlavními předměty vztahu mezi USA a Mexikem: ilegální imigrace, válka s drogami a NAFTA. Analýza ukazuje, že Peña Nieto je v médiích zobrazován dvěma naprosto odlišnými způsoby v závislosti na probíraném tématu. V případě ilegální imigrace a znovu projednávání NAFTY je zobrazován jako kompetentní vůdce. Na druhé straně však v otázce boje s drogami se média zaměřují na jeho neschopnost vyřešit tuto otázku. Peña Nietův obraz se navíc proměňuje po vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách. Rozdílnost toho, jak Peña Nietu zobrazují NY Times a LA Times, spočívá zejména v intenzitě, se kterou ho jednotlivé noviny popisují.
Abstract v angličtině:
Abstract This Master´s thesis is analyzing the media portrait of Mexican president Enrique Peña Nieto in two American newspapers – The New York Times and Los Angeles Times. In this thesis, you can find the quantitative and the qualitative analysis of the image of Mexican president in the newspapers since his election in 2012 until the end of 2017. Peña Nieto is a member of Institutional Revolutionary Party (PRI) which was in power from 1929 till 2000. Peña Nieto is the first president after 12 years break who brought this party back to power. American presidential elections also took place during his administration and Barack Obama was replaced by Donald Trump. The thesis focus on three topics which are for many years the most critical parts of the U.S.-Mexican relationship: illegal immigration, the war on drugs and NAFTA. The analysis shows that Peña Nieto´s image is portrayed in two opposite ways depends on the topic. He is presented as a competent leader in the questions of illegal immigration and NAFTA renegotiation. On the other, his leadership failed in the matter of drug issues in Mexico. The analysis also shows that Peña Nieto´s image in the NY Times and the LA Times changed after Donald Trump´s victory in the presidential elections. The difference of his image between the NY Times and the LA Times is mainly in the intensity with which Peña Nieto is portrayed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Vicková 1.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Vicková 187 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Vicková 185 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D. 152 kB