velikost textu

Tony Blair a morální argumenty v zahraniční politice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tony Blair a morální argumenty v zahraniční politice
Název v angličtině:
Tony Blair and moral arguments in foreign policy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Vladimír Handl, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Váška
Id práce:
210721
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Západoevropská studia (ZES)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Blair, lidská práva, ZHN, Irák, Kosovo, Afghanistán
Klíčová slova v angličtině:
Blair, human rights, WMD, Iraq, Kosovo, Afghanistan
Abstrakt:
Abstrakt Během deseti let v premiérském křesle vedl Tony Blair Velkou Británii do celkem pěti vojenských operací, více než jakýkoliv premiér v moderních dějinách. Ani jednu z těchto operací není možné považovat za operaci, která byla v národním zájmu. Tony Blair proto musel pro zdůvodnění nasazení britských sil používat jiný způsob legitimizace. Ve svých projevech se proto soustředil na užívání morálních argumentů, jež se stalo v průběhu devadesátých let přijatelným, zejména díky změnám na mezinárodním poli. Tato práce zkoumá, jaké morální argumenty Blair užíval a jak s nimi pracoval. Tyto argumenty zkoumá na nejdůležitějších operacích, do kterých Tony Blair Británii zapojil, tedy do operací v Iráku, Afghánistánu a Kosovu.
Abstract v angličtině:
Abstract For ten years he spent as the Prime Minister, Tony Blair led Great Britain in no less five then military operations, more than any other Prime Minister in the modern history. Neither of these operations was strictly speaking in British national interest and thus Tony Blair had to use other than the usual arguments to legitimize Britain’s participation. He therefore started using moral arguments. Usage of these became much more acceptable during the nineties due to the changes in the international arena, this thesis looks at which moral arguments Tony Blair used during his tenure as the Prime Minister and how he used them. It analyses his arguments used to legitimize operations in Iraq, Afghanistan and Kosovo.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vladimír Handl, DiS. 1.05 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Vladimír Handl, DiS. 120 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vladimír Handl, DiS. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vladimír Handl, DiS. 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Váška 272 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PhDr., JUDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., PhD. 152 kB