velikost textu

Hledání nových biomarkerů neplodnosti mužů pomocí transkriptomu spermií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hledání nových biomarkerů neplodnosti mužů pomocí transkriptomu spermií
Název v angličtině:
Using Sperm Transcriptome in Search for Novel Biomarkers of Male Infertility
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anastasiya Semyakina
Vedoucí:
doc. MUDr. František Liška, Ph.D.
Oponent:
doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D.
Id práce:
210710
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Buněčná a vývojová biologie (NBUNVYB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
neplodnost (infertilita, sterilita), genetika neplodnosti, kandidátní gen, biomarkery, diagnostika neplodnosti
Klíčová slova v angličtině:
infertility, genetics of infertility, candidate gene, biomarkers, diagnostics of infertility
Abstrakt:
Abstrakt S problémem neplodnosti se v současně době setkává 10 až 15 procent párů. Přitom přibližně v 50 procentech případů se na problému podílí mužský faktor. Většina příčin mužské neplodnosti zůstává neznámá. Proto je velmi aktuální otázka nalezení jednoduchých a v klinické praxi použitelných nástrojů diagnostiky mužské neplodnosti. V této práci jsme se na základě analýzy transkriptomu spermií pokusili najít geny, u nichž by mohl rozdíl v expresi mezi normálními a patologickými spermiemi poskytnout informace o molekulární podstatě patologie. Stanovení exprese takových genů by mohlo sloužit pro neinvazivní diagnostiku mužské infertility. Do této studie bylo zahrnuto 67 vzorků spermií včetně 16 kontrolních od zdravých mužů. Vzorky neplodných pacientů byly rozděleny do tří skupin podle morfologie a motility na základě údajů spermiogramu. Do skupiny astenoteratozoospermie bylo zařazeno 20 vzorků vykazujících sníženou motilitu a abnormální morfologii, do skupiny astenozoospermie bylo zařazeno 15 vzorků spermií s normální morfologií, ale sníženou motilitou, do třetí skupiny, normospermie, bylo zařazeno 16 vzorků neplodných pacientů s normálním spermiogramem z hlediska počtu spermií, motility i morfologie. Dvacet čtyři vzorků ze všech čtyř skupin (tři skupiny infertilních mužů a jedna skupina kontrolní – sedm mužů s astenoteratozoospermií, pět mužů s astenozoospermií, šest infertilních mužů s normálními parametry spermiogramu a šest plodných mužů jako kontrola) bylo podrobeno analýze transkriptomu s využitím mikročipové technologie. Z kandidátních genů s možnou diferenciální expresí jsme potvrdili diferenciální expresi u osmi genů, u jednoho genu, ARHGAP17, jehož exprese byla odlišná u neplodných mužů s normálním spermiogramem ve srovnání s kontrolní skupinou, jsme diferenciální expresi potvrdili na celém souboru, tj. srovnáním 16 infertilních pacientů s normospermií s 15 plodnými muži.
Abstract v angličtině:
Abstract Currently infertility affects 10 to 15 percent of couples. In nearly 50% of all cases male factor contributes to infertility of the couple. Majority of causes of male infertility remains unexplained. For this reason, finding simple and clinically useful tools for improving male infertility diagnostics can be important at present. Based on the analysis of sperm transcriptome, in this diploma thesis we aimed to find genes that show differential expression between normal and pathological sperm, this could provide information about molecular basis of male infertility, moreover, expression profile of such genes in sperm could be employed for noninvasive diagnosis of male infertility. This study was conducted by using 67 sperm samples, including 16 control sperm samples from fertile men. The samples of infertile patients were divided into 3 groups according to morphology and motility using results of standard sperm evaluation according to WHO. First group included 20 patients diagnosed with astenoteratozoospermia (low sperm motility and abnormal morphology), second group was 15 patients diagnosed with asthenozoospermia (normal morphology and low sperm motility), the third group comprised 16 samples from infertile patients with normal spermiogram. 16 control samples were from fertile men (conception of their partners in less than 12 months before sperm evaluation) with normal spermiogram. Transcriptome analysis was performed using microarray technology on 24 semen samples from 3 groups of infertile man and one control group (7 asthenoteratozoospermic, 5 asthenozoospermic, 6 infertile with normal sperm parameters and 6 fertile controls). From candidate genes with possible differential expression, we confirmed 8 expression profiles using quantitative real-time PCR. Moreover, we confirmed differential expression of one gene, ARHGAP17, using the entire sample set of 16 patients with idiopathic infertility with normal spermiogram compared to 15 fertile men.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anastasiya Semyakina 2.85 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anastasiya Semyakina 68 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anastasiya Semyakina 418 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anastasiya Semyakina 418 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. František Liška, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Folk, CSc. 153 kB