velikost textu

Ústavní změny v Maďarsku po roce 2010 ve světle konceptu neliberální demokracie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ústavní změny v Maďarsku po roce 2010 ve světle konceptu neliberální demokracie
Název v angličtině:
Constitutional changes in Hungary after 2010 in the light of illiberal concept of democracy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Daniel Slanina
Vedoucí:
Mgr. Martin Štefek
Oponent:
Zora Hesová, M.A.
Id práce:
210670
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politické teorie (PT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Maďarsko|Neliberální demokracie|Ústava
Klíčová slova v angličtině:
Hungary|Illiberal Democracy|Constitution
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem této práce je zejména deskripce vývoje a analýza logiky a charakteru maďarského režimu, jakož i změn, které se v tomto po vítězství Viktora Orbána a jeho strany Fidesz v parlamentních volbách udály. V rámci této práce tak budou za tímto účelem zkoumána tři základní výzkumné otázky, tj. (1) K jakým ústavním změnám v Maďarsku došlo a jaké jsou jejich důsledky (?), (2) Jak se změnil volební systém a jaká byla logika a dopady této změny (?) a současně (3) Jaký charakter a proč má současný režim v Maďarsku (?). Klíčová slova: Maďarsko; Neliberální demokracie; Ústava
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The subject of this work is in description of the development and analysis of the logic of the Hungarian regime after 2010, as well as the changes that occurred after the victory of Viktor Orbán and his Fidesz party in parliamentary election. In this work, there fundamental research questions will be examined for this purpose, i. e. (1) What constitutional changes have occurred in Hungary and what are their consequences (?), (2) How did the electoral system change and what was the logic and impact of this change (?) and at the same time (3) What character and why is the current regime in Hungary (?). Keywords: Hungary; Illiberal Democracy; Constitution
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniel Slanina 2.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniel Slanina 135 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniel Slanina 130 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Štefek 288 kB
Stáhnout Posudek oponenta Zora Hesová, M.A. 162 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. 154 kB