velikost textu

High resolution spectroscopy of exoplanets - tool for characterization

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
High resolution spectroscopy of exoplanets - tool for characterization
Název v češtině:
Spektroskopie s vysokým rozlišením, klíč k charakterizaci exoplanet
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniel Dupkala
Vedoucí:
Petr Kabáth, Dr.
Oponent:
Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.
Id práce:
210669
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Aplikovaná fyzika (FAF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
metody: spektroskopie, exoplanety, metody: radiální rychlosti
Klíčová slova v angličtině:
methods: spectroscopic, exoplanets, methods: radial velocities
Abstrakt:
Pomocí spektrografu OES instalovaném na Perkovém dalekohledu Astronomického ústavu Akademie věd České republiky jsme napozorovali 211 spekter tranzi- tující exoplanety MASCARA-2b. Všechna spektra byla pořízena v roku 2018. Z celkového počtu snímků jich bylo 100 pořízeno v průběhu tranzitu. Spek- troskopická pozorování tranzitu mohou být využita k zjištění charakteristických parametrů exoplanety. V této práci prezentujeme redukci ešeletových spektroskopických dat a jejich následnou analýzu. Diskutujeme využitelnost dat získaných pomocí Perkova dalekohledu pro pokročilou analýzu exoplanetárních systémů. Prezen- tujeme zde také detekční limity dosažitelné teleskopem. Cílem je obecně poz- nat a pochopit systematické chyby získaných spekter a také využití těchto dat pro následná spektroskopická pozorování. Výsledky budou aplikovatelné pro po- zorování kandidátů vesmírné mise TESS. 1
Abstract v angličtině:
We observed 211 spectra of transiting exoplanet MASCARA-2b (also known as KELT-20b) with OES echelle spectrograph installed at Perek telescope at Astronomical Institute of Czech Academy of Sciences. All data were acquired in 2018. From the total number of observed frames 100 were acquired during transit phase. Spectroscopic time series taken during transit can reveal characteristics of the exoplanet itself. In this work we will present data reduction of the echelle spectroscopy along with analysis of the reduced data. We discuss suitability of the data from Perek telescope for further characterization of exoplanetary systems. We will present the detection limits in this work. Expected aim is to understand the systematic errors and the data sets from Perek telescope in general and their suitability for spectroscopic follow-up in the era of bright TESS exoplanet host stars. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniel Dupkala 10.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniel Dupkala 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniel Dupkala 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Petr Kabáth, Dr. 3.02 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc. 153 kB