velikost textu

Aplikace výpočetních metod v třídění skleněných kamenů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aplikace výpočetních metod v třídění skleněných kamenů
Název v angličtině:
Application of computational methods in classification of glass stones
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Matěj Lébl
Vedoucí:
RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D.
Id práce:
210654
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Program studia:
Matematika (N1101)
Obor studia:
Numerická a výpočtová matematika (MNVM)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
11. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zpracování digitálního obrazu, detekce objektů, konvoluce, prahování
Klíčová slova v angličtině:
digital image processing, object detection, convolution, thresholding
Abstrakt:
Aplikace výpočetních metod v třídění skleněných kamenů Bc. Matěj Lébl Abstrakt: Cílem předložené práce je využít matematických metod zpracování obrazu k návrhu automatické výstupní kontroly kvality skleněných bižuterních kamenů. Hlavním matematickým objektem je zde matice specifických vlast- ností, reprezentující digitální snímek zkoumaných výrobků. Práce shrnuje matem- atický popis digitálního obrazu a některé standardní metody zpracování obrazu. Dále je navrženo kompletní řešení zadané úlohy složené z lokalizace kamene na snímku a následné analýzy lokalizované oblasti. Pro účel lokalizace jsou představena dvě vlastní řešení. První je založeno na konvoluci matic a opti- malizováno pomocí Fourierovy transformace. Druhé využívá matematických metod prahování a mediánové filtrace a projekce dat do jedné dimenze. Lokali- zovaná oblast je analyzována s využitím statistického rozložení celkové světlosti kamenů. Metody jsou implementovány v prostředí MATLAB. 1
Abstract v angličtině:
Application of computational methods in classification of glass stones Bc. Matěj Lébl Abstrakt: The goal of this thesis is to employ mathematical image processing methods in automatic quality control of glass jewellery stones. The main math- ematical subject is a matrix of specific attributes representing digital image of the studied products. First, the thesis summarizes mathematical definition of digital image and some standard image processing methods. Then, a complete solution to the considered problem is presented. The solution consists of stone localization within the image followed by analysis of the localized area. Two lo- calization approaches are presented. The first is based on the matrix convolution and optimized through the Fourier transform. The second uses mathematical methods of thresholding and median filtering, and data projection into one di- mension. The localized area is analyzed based on statistical distribution of the stone brightness. All methods are implemented in the MATLAB environment. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matěj Lébl 14.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matěj Lébl 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matěj Lébl 25 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. 32 kB