velikost textu

Electron Ion Recombination in Low Temperature Plasma

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Electron Ion Recombination in Low Temperature Plasma
Název v češtině:
Rekombinace iontů s elektrony v nízkoteplotním plazmatu
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petr Dohnal, Ph.D.
Vedoucí:
prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.
Id práce:
210653
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí (FPIP)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
25. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
rekombinace, nízkoteplotní plazma, FALP, CRDS
Klíčová slova v angličtině:
recombination, low temperature plasma, FALP, CRDS
Abstrakt:
Práce se zabývá studiem rekombinace iontů s elektrony při nízkých teplotách metodami Proudícího dohasínajícího plazmatu s Langmuirovou sondou a Stacionárního dohasínajícího plazmatu s Cavity Ring-Down spektrometrem. Jako vůbec poprvé byla zkoumána srážkově radiativní rekombinace iontů Ar+ v teplotním rozsahu 50 – 200 K. Výsledné ternární koeficienty rekombinace ať už asistované neutrálním atomem helia nebo elektronem jsou v dobré shodě s teoretickými předpoklady. Bylo provedeno měření binární a ternární héliem asistované rekombinace iontů H3+ a D3+ s elektrony v teplotním rozsahu 50 – 300 K. Studován byl vliv jaderného spinu na rekombinaci iontů H3+ v teplotním rozsahu 80 – 200 K a byly získány binární a ternární koeficienty rekombinace pro ortho- a para-H3+. Výsledky tohoto měření naznačují, že při teplotě 80 K para-H3+ rekombinuje podstatně rychleji než ortho-H3+.
Abstract v angličtině:
The presented work focuses on study of electron – positive ion recombination in low temperature plasma. The principal method used were Flowing afterglow with Langmuir probe and Stationary afterglow with Cavity Ring-Down Spectrometer. For the first time electron and neutral assisted collisional radiative recombination of Ar+ ions was studied in temperature range of 50 – 200 K. Resulting ternary recombination rate coefficients are in good agreement with theoretical predictions. Recombination of H3+ and D3+ ions with electrons was studied in the temperature range of 50 – 300 K and binary and ternary recombination rate coefficients were obtained. The effect of nuclear spin on recombination of H3+ ions with electrons was studied in the temperature range of 80 – 200 K and state selective recombination rate coefficients were obtained for ortho- and para-H3+. Results show that at 80 K para-H3+ recombines with electrons substantially faster than ortho-H3+.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Dohnal, Ph.D. 7.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Dohnal, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Dohnal, Ph.D. 6 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. 53 kB